Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 8 februarie 2012 – Bouillez și alții/Consiliul

(Cauza F-11/11)1

(Funcție publică – Funcționari – Promovare – Exercițiul de promovare 2010 – Refuzul promovării – Analiză comparativă a meritelor funcționarilor din grupa de funcții AST în funcție de cariera acestora – Obligația unei instituții de a nu pune în practică o dispoziție de aplicare a statutului nelegală)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Vincent Bouillez și alții (Overijse, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Bauer și J. Herrmann, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Autorității împuternicite să facă numiri de a nu promova reclamanții în gradul superior în cadrul exercițiului de promovare 2010

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Consiliul Uniunii Europene suportă propriile cheltuieli de judecată și cheltuielile de judecată ale reclamanților.

____________

1     JO C 139, 7.5.2011, p. 30.