Language of document :

Tožba, vložena 13. februarja 2011 - Hecq proti Komisiji

(Zadeva F-12/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgija) (zastopnik: L. Vogel, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Tožba za razglasitev ničnosti zavrnitve zahteve tožeče stranke za nadaljevanje njenih poklicnih dejavnosti ter celotno izplačilo njene uradniške plače, izračunane od 1. avgusta 2003, in odškodnine, vse vključno z zamudnimi obrestmi po stopnji 7 % na leto od 1. avgusta 2003, zaradi molka organa.

Predlogi tožeče stranke

Za nično naj se razglasi odločba, ki jo je OPI sprejel 29. oktobra 2010 in s katero je bil zavrnjen ugovor, ki ga je tožeča stranka vložila 6. julija 2010 zoper zavrnitev zaradi molka organa, ki je bila sprejeta 15. aprila 2010 in s katero je bila zavrnjena zahteva, ki jo je tožeča stranka vložila 15. decembra 2009, da bi dosegla nadaljevanje svojih poklicnih dejavnosti in celotno izplačilo svoje uradniške plače, izračunane od 1. avgusta 2003, in odškodnine, vse vključno z zamudnimi obrestmi po stopnji 7 % na leto od 1. avgusta 2003;

če je to potrebno, naj se razglasi za nično odločba zaradi molka organa, za katero se šteje, da jo je OPI sprejel 15. aprila 2010, v delu, v katerem je z njo zavrnjena zgoraj navedena zahteva tožeče stranke, vložena 15. decembra 2009;

Komisiji naj se naloži, naj tožeči stranki kot odškodnino izplača znesek, ki ustreza uradniški plači, za katero naj bi bila neupravičeno prikrajšana, od 1. avgusta 2003 z osnovo in dodatki ter 50.000 EUR, vse vključno z zamudnimi obrestmi po stopnji 7 % na leto od 1. avgusta 2003;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________