Language of document :

Жалба, подадена на 7 февруари 2011 г. - Божинова и Ghiba/Комисия

(Дело F-10/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Силвия Божинова (Брюксел, Белгия) и Dorina Maria Ghiba (Брюксел, Белгия) (представител: C. Maurato, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решенията на конкурсните комисии за конкурсите COM/INT/EU2/10/AD5 и COM/INT/EU2/AST3 да отхвърлят кандидатурите на жалбоподателките поради това, че не отговарят на условията за допускане съгласно обявленията за конкурсите.

Искания на жалбоподателите

да се отмени решението от 11 май 2010 г. на конкурсната комисия, с което се отхвърля кандидатурата на г-жа Силвия Божинова за вътрешния конкурс COM/INT/EU2/10/AD5, както и потвърдителното решение на органа по назначаването от 26 октомври 2010 г., с което се отхвърля подадената на 6 август 2010 г. административна жалба,

да се отмени решението от 10 май 2010 г. на конкурсната комисия, с което се отхвърля кандидатурата на г-жа Dorina Maria Ghiba за вътрешния конкурс COM/INT/EU2/AST3, както и решението на органа по назначаването от 26 октомври 2010 г., с което се отхвърля подадената на 4 август 2010 г. административна жалба,

Европейската комисия да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.

____________