Language of document :

Žaloba podaná dne 7. února 2011 - Bojinova a Ghiba v. Komise

(Věc F-10/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Silvia Bojinova (Brusel, Belgie) a Dorina Maria Ghiba (Brusel, Belgie) (zástupce: C. Mourato, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí výběrových komisí ve výběrových řízeních KOM/INT/EU2/10/AD5 a KOM/INT/EU2/AST3, kterými byly zamítnuty kandidatury žalobkyň z důvodu, že nesplňují podmínky způsobilosti vyžadované v oznámeních o výběrových řízeních.

Návrhová žádání žalobkyň

Zrušit rozhodnutí výběrové komise ze dne 11. května 2010, kterým byla zamítnuta kandidatura S. Bojinové v rámci vnitřního výběrového řízení KOM/INT/EU2/10/AD5, jakož i potvrzující rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ) ze dne 26. října 2010, kterým byla zamítnuta příslušná stížnost podaná dne 6. srpna 2010;

zrušit rozhodnutí výběrové komise ze dne 10. května 2010, kterým byla zamítnuta kandidatura D. M. Ghiba v rámci vnitřního výběrového řízení KOM/INT/EU2/AST3, jakož i potvrzující rozhodnutí OOJ ze dne 26. října 2010, kterým byla zamítnuta příslušná stížnost podaná dne 4. srpna 2010;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________