Language of document :

Sag anlagt den 11. august 2015 – Fakro mod KHIM – Saint Gobain Cristalería (climaVera)

(Sag T-457/15)

Stævningen affattet på polsk

Parter

Sagsøger: Fakro Sp. z o.o. (Nowy Sącz, Polen) (ved advokat J. Radłowski)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærk

standdelen »climaVera« – EF-varemærkeregistrering nr. 1 152 1366 Sagen for Harmonisering

skontoret: Indsigelsessag Den anfægtede afgørelse: Afgø

relse truffet den 12. maj 2015 af Andet Appelkammer ve

d Harmoniseringskontoret (sag R 2095/2014-2)PåstandeDen anfægtede afgørelse annulleres i det hele og sagen hjemvises til

Harmoniseringskontoret med henblik på fornyet afgø

relse.Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder omkostninger vedrørende repræsentation.Anbring

endeTils

idesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

____________