Language of document :

Kanne 11.8.2015 – Fakro Sp. z o.o. v. SMHV – Saint Gobain Cristaleria (climaVera)

(Asia T-457/15)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Fakro Sp. z o.o. (Nowy Sącz, Puola) (edustaja: asianajaja J. Radłowski)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (

11 521 366SMHV:ssa käyty menettely: VäitemenettelyRiidanalainen päätös: SMHV:n

toisen valituslauta

kunnan 12.5.2015

asiassa R 2095/2014-2 tekemä päätösVaatimuksetKantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin kumoaa riidanalaisen päätöksen kokonaisuudessaan ja

palauttaa asian SMHV:hen uudelleentarkas

telua vartenvelvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.KanneperusteetAsetuksen N:o 207/2009

8 artiklan 1

kohdan b alakohtaa on rikottu

____________