Language of document :

d:\documents\tra-doc\t-2015-0457\tra-doc-hr-req_comm-t-0457-2015-201507412-02_00.doc

Tužba podnesena 11. kolovoza 2015. – Fakro protiv OHIM-a - Saint Gobain Cristalería (climaVera)

(predmet T-457/15)

Jezik na kojem je tužba podnesena: poljski

Stranke

Tužitelj: Fakro Sp. z o.o. (Nowy Sącz, Poljska) (zastupnik: J. Radłowski, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Saint Gobain Cristalería, SL (Madrid, Španjolska)

Podaci o postupku pred OHIM-om

Podnositelj prijave: tužitelj

Predmetni sporni žig: figurativni žig Zajednice s verbalnim elementom „climaVera“ – žig Zajednice br. 1 152 1366

Postupak pred OHIM-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka drugog žalbenog vijeća OHIM-a od 12. svibnja 2015. u predmetu R 2095/2014-2Tužbeni zahtjevTužitelj od Općeg suda zahtijeva da:u cijelosti poništi pobijanu odluku i predmet vrati OHIM-u na ponovno odlučivanje;tužitelju prizna troškove postupka uključujući i troškove zastupanja.Tužbeni razlogpovreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

____________