Language of document :

Presuda Općeg suda od 15. lipnja 2017. – Fakro protiv EUIPO-a– Saint Gobain Cristalería (climaVera)

(predmet T-457/15)1

(„Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije climaVera – Raniji verbalni žig Europske unije CLIMAVER DECO – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Fakro sp. z o.o. (Nowy Sącz, Poljska) (zastupnik: J. Radłowski, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: H. O’Neill, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Saint Gobain Cristalería, SL (Madrid, Španjolska) (zastupnik : E. Bayo de Gispert, odvjetnik)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 12. svibnja 2015. (predmet R 2095/2014-2) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Saint Gobain Cristalería i Fakro.

Izreka

Tužba se odbija.

Društvu Fakro sp. z o.o. nalaže se snošenje troškova.

____________

1     SL C 328, 5. 10. 2015.