Language of document :

Vispārējās tiesas 2017. gada 15. jūnija spriedums – Fakro/EUIPO – Saint Gobain Cristalería (“climaVera”)

(lieta T-457/15) 1

Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “climaVera” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “CLIMAVER DECO” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Fakro sp. z o.o. (Nowy Sącz, Polija) (pārstāvis – J. Radłowski, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāvis – H. O’Neill)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Saint Gobain Cristalería, SL (Madride, Spānija) (pārstāvis – E. Bayo de Gispert, advokāts)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas otrās padomes 2015. gada 12. maija lēmumu lietā R 2095/2014–2 attiecībā uz iebildumu procesu starp Saint Gobain Cristalería un Fakro

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Fakro sp. z o.o. atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 328, 5.10.2015.