Language of document :

Arrest van het Gerecht van 15 juni 2017 – Fakro/EUIPO – Saint Gobain Cristalería (climaVera)

(Zaak T-457/15)1

[„Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk climaVera – Ouder Uniewoordmerk CLIMAVER DECO – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Fakro sp. z o.o. (Nowy Sącz, Polen) (vertegenwoordiger: J. Radłowski, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: H. O’Neill, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht: Saint Gobain Cristalería, SL (Madrid, Spanje) (vertegenwoordiger: E. Bayo de Gispert, advocaat)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 12 mei 2015 (zaak R 2095/2014-2) inzake een oppositieprocedure tussen Saint Gobain Cristalería en Fakro

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Fakro sp. z o.o. wordt verwezen in de kosten.

____________

1     PB C 328 van 5.10.2015.