Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 15. junija 2017 – Fakro/EUIPO – Saint Gobain Cristalería (climaVera)

(Zadeva T-457/15)1

(Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije climaVera – Prejšnja besedna znamka Evropske unije CLIMAVER DECO – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Fakro sp. z o.o. (Nowy Sącz, Poljska) (zastopnik: J. Radłowski, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: H. O’Neill, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Saint Gobain Cristalería, SL (Madrid, Španija) (zastopnik: E. Bayo de Gispert, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 12. maja 2015 (zadeva R 2095/2014-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Saint Gobain Cristalería et Fakro.

Izrek

Tožba se zavrne.

Fakro sp. z o.o. se naloži plačilo stroškov.

____________

1 UL C 328, 5.10.2015.