Language of document :

Tribunalens dom av den 15 juni 2017 – Fakro mot EUIPO – Saint Gobain Cristalería (climaVera)

(Mål T-457/15)(1 )

(EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket climaVera – Det äldre EU-ordmärket CLIMAVER DECO – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Fakro sp. z o.o. (Nowy Sącz, Polen) (ombud: advokaten J. Radłowski)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: H. O’Neill)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Saint Gobain Cristalería, SL (Madrid, Spanien) (ombud: advokaten E. Bayo de Gispert)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 12 maj 2015 (ärende R 2095/2014-2) om ett invändningsförfarande mellan Saint Gobain Cristalería och Fakro.

Domslut

1)    Överklagandet ogillas.

2)    Fakro sp. z o.o. ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1     EUT C 328, 5.10.2015.