Language of document : ECLI:EU:T:2017:391

Rozsudek Tribunálu (šestého senátu) ze dne 15. června 2017 – Fakro v. EUIPO – Saint Gobain Cristalería (climaVera)

(věc T457/15)

„Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie climaVera – Starší slovní ochranná známka Evropské unie CLIMAVER DECO – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

1.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Posouzení nebezpečí záměny – Kritéria

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

(viz body 16, 84)

2.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Posouzení nebezpečí záměny – Určení relevantní veřejnosti – Úroveň pozornosti veřejnosti

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

(viz bod 20)

3.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Obrazová ochranná známka climaVera a slovní ochranná známka CLIMAVER DECO

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

(viz body 24, 47, 57, 60, 65, 66, 72, 80, 85, 87, 88)

4.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Podobnost dotčených výrobků nebo služeb – Kritéria pro posouzení – Komplementární charakter výrobků nebo služeb

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

(viz body 35, 36)

5.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Podobnost dotčených ochranných známek – Kritéria pro posouzení – Kombinovaná ochranná známka

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

(viz body 48–50, 62, 76)

6.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Podobnost dotčených ochranných známek – Vzhledová podobnost obrazové a slovní ochranné známky

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

(viz bod 54)

7.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Nízká rozlišovací způsobilost starší ochranné známky – Dopad

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

(viz bod 86)

Předmět

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 12. května 2015 (věc R 2095/2014–2) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Saint Gobain Cristalería a Fakro.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Fakro sp. z o.o. se ukládá náhrada nákladů řízení.