Language of document : ECLI:EU:T:2017:391


 


 Presuda Općeg suda (šesto vijeće) od 15. lipnja 2017. – Fakro protiv EUIPO-a – Saint Gobain Cristalería (climaVera)

(predmet T-457/15)

„Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije climaVera – Raniji verbalni žig Europske unije CLIMAVER DECO – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”

1.      Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga registriranog za istovjetne ili slične proizvode ili usluge – Vjerojatnost dovođenja u zabludu zbog ranijeg žiga – Ocjena vjerojatnosti dovođenja u zabludu – Mjerila

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 1. t. (b))

(t. 16. i 84.)

2.      Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga registriranog za istovjetne ili slične proizvode ili usluge – Vjerojatnost dovođenja u zabludu zbog ranijeg žiga – Ocjena vjerojatnosti dovođenja u zabludu – Određivanje relevantne javnosti – Stupanj pozornosti javnosti

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 1. t. (b))

(t. 20.)

3.      Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga registriranog za istovjetne ili slične proizvode ili usluge – Vjerojatnost dovođenja u zabludu zbog ranijeg žiga – Figurativni žig climaVera i verbalni žig CLIMAVER DECO

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 1. t. (b))

(t. 24., 47., 57., 60., 65., 66., 72., 80., 85., 87. i 88.)

4.      Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga registriranog za istovjetne ili slične proizvode ili usluge – Sličnost između predmetnih proizvoda ili usluga – Kriteriji za ocjenu – Komplementarnost proizvoda ili usluga

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 1. t. (b))

(t. 35. i 36.)

5.      Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga registriranog za istovjetne ili slične proizvode ili usluge – Sličnost predmetnih žigova – Kriteriji za ocjenu – Složeni žig

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 1. t. (b))

(t. 48.-50., 62. i 76.)

6.      Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga registriranog za istovjetne ili slične proizvode ili usluge – Sličnost predmetnih žigova – Vizualna sličnost figurativnog i verbalnog žiga

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 1. t. (b))

(t. 54.)

7.      Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga registriranog za istovjetne ili slične proizvode ili usluge – Vjerojatnost dovođenja u zabludu zbog ranijeg žiga – Slab razlikovni karakter ranijeg žiga – Utjecaj

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 1. t. (b))

(t. 86.)

Predmet

Tužba protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 12. svibnja 2015. (predmet R 2095/2014-2) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Saint Gobain Cristalería i Fakro.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Fakro sp. z o.o. nalaže se snošenje troškova.