Language of document : ECLI:EU:T:2017:391

Arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 15 juni 2017 –
Fakro/EUIPO – Saint Gobain Cristalería (climaVera)

(Zaak T457/15)

„Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk climaVera – Ouder Uniewoordmerk CLIMAVER DECO – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”

1.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Beoordeling van het verwarringsgevaar – Criteria

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punten 16, 84)

2.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Beoordeling van het verwarringsgevaar – Bepaling van het relevante publiek – Aandachtsniveau van het publiek

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punt 20)

3.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Beeldmerk climaVera en woordmerk CLIMAVER DECO

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punten 24, 47, 57, 60, 65, 66, 72, 80, 85, 87, 88)

4.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten – Beoordelingscriteria – Complementariteit van de waren of diensten

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punten 35, 36)

5.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Overeenstemming van de betrokken merken – Beoordelingscriteria – Samengesteld merk

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punten 4850, 62, 76)

6.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Overeenstemming van de betrokken merken – Visuele overeenstemming van een beeldmerk en een woordmerk

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punt 54)

7.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Zwak onderscheidend vermogen van het oudere merk – Invloed

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punt 86)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 12 mei 2015 (zaak R 2095/2014‑2) inzake een oppositieprocedure tussen Saint Gobain Cristalería en Fakro

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Fakro sp. z o.o. wordt verwezen in de kosten.