Language of document : ECLI:EU:T:2017:391

Hotărârea Tribunalului (Camera a șasea) din 15 iunie 2017 –
Fakro/EUIPO – Saint Gobain Cristalería (climaVera)

(Cauza T457/15)

„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative climaVera – Marca Uniunii Europene verbală anterioară CLIMAVER DECO – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”

1.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Risc de confuzie cu marca anterioară – Aprecierea riscului de confuzie – Criterii

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]

(a se vedea punctele 16 și 84)

2.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Risc de confuzie cu marca anterioară – Aprecierea riscului de confuzie – Determinarea publicului relevant – Nivelul de atenție al publicului

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]

(a se vedea punctul 20)

3.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Risc de confuzie cu marca anterioară – Marca figurativă climaVera și marca verbală CLIMAVER DECO

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]

(a se vedea punctele 24, 47, 57, 60, 65, 66, 72, 80, 85, 87 și 88)

4.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Similitudine între produsele sau serviciile vizate – Criterii de apreciere – Caracter complementar al produselor sau al serviciilor

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]

(a se vedea punctele 35 și 36)

5.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Similitudine între mărcile vizate – Criterii de apreciere – Marcă complexă

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]

(a se vedea punctele 48-50, 62 și 76)

6.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Similitudine între mărcile vizate – Similitudine vizuală între o marcă figurativă și o marcă verbală

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]

(a se vedea punctul 54)

7.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Risc de confuzie cu marca anterioară – Caracter distinctiv redus al mărcii anterioare – Incidență

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]

(a se vedea punctul 86)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a EUIPO din 12 mai 2015 (cauza R 2095/2014‑2), privind o procedură de opoziție între Saint Gobain Cristalería și Fakro

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Fakro sp. z o.o. la plata cheltuielilor de judecată.