Language of document : ECLI:EU:T:2017:391


 


 Sodba Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 15. junija 2017 –
Fakro/EUIPO – Saint Gobain Cristalería (climaVera)

(Zadeva T457/15)

„Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije climaVera – Prejšnja besedna znamka Evropske unije CLIMAVER DECO – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009“

1.      Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke – Presoja verjetnosti zmede – Merila

(Uredba Sveta št.  207/2009, člen 8(1)(b))

(Glej točki 16 in 84.)

2.      Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke – Presoja verjetnosti zmede – Določitev upoštevne javnosti – Raven pozornosti javnosti

(Uredba Sveta št.  207/2009, člen 8(1)(b))

(Glej točko 20.)

3.      Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke – Figurativna znamka climaVera in besedna znamka CLIMAVER DECO

(Uredba Sveta št.  207/2009, člen 8(1)(b))

(Glej točke 24, 47, 57, 60, 65, 66, 72, 80, 85, 87 in 88.)

4.      Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Podobnost med zadevnimi proizvodi ali storitvami – Merila presoje – Komplementarnost proizvodov ali storitev

(Uredba Sveta št.  207/2009, člen 8(1)(b))

(Glej točki 35 in 36.)

5.      Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Podobnost med zadevnima znamkama – Merila presoje – Sestavljena znamka

(Uredba Sveta št.  207/2009, člen 8(1)(b))

(Glej točke od 48 do 50, 62 in 76.)

6.      Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Podobnost med zadevnima znamkama – Vizualna podobnost med figurativno in besedno znamko

(Uredba Sveta št.  207/2009, člen 8(1)(b))

(Glej točko 54.)

7.      Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke – Majhen razlikovalni učinek prejšnje znamke – Vpliv

(Uredba Sveta št.  207/2009, člen 8(1)(b))

(Glej točko 86.)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 12. maja 2015 (zadeva R 2095/2014-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Saint Gobain Cristalería in Fakro.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Fakro sp. z o.o. se naloži plačilo stroškov.