Language of document :

2013 m. kovo 14 d. Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Technische Universität Darmstadt prieš Eugen Ulmer KG

(Byla C-117/13)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Pagrindinės bylos šalys

Ieškovė: Technische Universität Darmstadt

Atsakovė: Eugen Ulmer KG

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pirkimo arba licencijos sąlygos, kaip jos suprantamos pagal Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 3 dalies n punktą, taikomos, kai teisių turėtojas toje nuostatoje nurodytoms įstaigoms siūlo tinkamomis sąlygomis sudaryti licencinę sutartį dėl kūrinio naudojimo?

2.    Ar Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 3 dalies n punktu valstybėms narėms leidžiama suteikti įstaigoms teisę skaitmeninti jų kolekcijose esančius kūrinius, kai to reikia, kad tie kūriniai taptų viešai prieinami terminaluose?

3.    Ar valstybių narių pagal Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 3 dalies n punktą numatytos teisės gali apimti terminalų naudotojų galimybę tuose terminaluose viešai prieinamus kūrinius atspausdinti popieriuje arba išsaugoti USB atmintuke?

____________

1 - 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (OL L 167, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 230).