Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a patra) din 11 septembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof - Germania) - Technische Universität Darmstadt/Eugen Ulmer KG

(Cauza C-117/13)1

[Trimitere preliminară – Directiva 2001/29/CE – Drept de autor și drepturi conexe – Excepţii și limitări – Articolul 5 alineatul (3) litera (n) – Utilizarea, în scopul cercetării sau al studiului privat, a unor opere sau a altor obiecte protejate – Carte pusă la dispoziția persoanelor prin intermediul unor terminale speciale într-o bibliotecă publică – Noțiunea de operă care nu face obiectul „condițiilor de achiziționare sau de licențiere” – Dreptul bibliotecii de a digitaliza o operă cuprinsă în colecțiile sale pentru a o pune la dispoziția utilizatorilor prin intermediul unor terminale speciale – Punerea la dispoziție a operei prin intermediul unor terminale speciale care permit imprimarea acesteia pe hârtie sau stocarea sa pe un stick USB]

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Technische Universität Darmstadt

Pârâtă: Eugen Ulmer KG

Dispozitivul

Noțiunea „condițiile de achiziționare sau de licențiere”, care figurează la articolul 5 alineatul (3) litera (n) din Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională, trebuie interpretată în sensul că implică necesitatea ca titularul de drepturi și o instituție precum o bibliotecă publică, menționată la acest articol, să fi încheiat un contract de licență sau de utilizare a operei respective, specificând condițiile în care această instituție poate să o utilizeze.

Articolul 5 alineatul (3) litera (n) din Directiva 2001/29 coroborat cu articolul 5 alineatul (2) litera (c) din aceasta trebuie interpretat în sensul că nu se opune ca un stat membru să acorde bibliotecilor publice menționate la această dispoziție dreptul de a digitaliza operele cuprinse în colecțiile lor dacă acest act de reproducere este necesar pentru a pune respectivele opere la dispoziția utilizatorilor prin intermediul unor terminale speciale în clădirile acestor instituții.

Articolul 5 alineatul (3) litera (n) din Directiva 2001/29 trebuie interpretat în sensul că nu se aplică unor acte precum imprimarea unor opere pe hârtie sau stocarea lor pe un stick USB, efectuate de utilizatori de pe terminale speciale amenajate în biblioteci publice, menționate la această dispoziție. În schimb, astfel de acte pot fi eventual autorizate în temeiul legislației naționale care transpune excepțiile sau limitările prevăzute la articolul 5 alineatul (2) litera (a) sau litera (b) din această directivă, din moment ce, în fiecare caz în parte, sunt îndeplinite condițiile impuse prin aceste dispoziții.

____________

1     JO C 171, 15.6.2013.