Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 22 decembrie 2020 – Avis Autovermietung Gesellschaft mbH/Verein für Konsumenteninformation

(Cauza C-701/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberster Gerichtshof

Părțile din procedura principală

Recurentă: Avis Autovermietung Gesellschaft mbH

Intimată: Verein für Konsumenteninformation

Întrebarea preliminară

Dispozițiile cuprinse în capitolul VIII din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, denumit în continuare „RGPD”) 1 , în special cele ale articolului 80 alineatele (1) și (2) și ale articolului 84 alineatul (1) din acest regulament, se opun unor dispoziții naționale care conferă concurenților, pe de o parte, și asociațiilor, organismelor și autorităților locale abilitate în temeiul dreptului intern, pe de altă parte – în plus față de competențele de intervenție ale autorităților de supraveghere responsabile pentru supravegherea și punerea în aplicare a regulamentului menționat și față de căile de atac ale persoanelor vizate – , independent de încălcarea unor drepturi concrete ale unor particulari vizați și fără un mandat din partea unei persoane vizate, posibilitatea de a formula împotriva contravenientului, în fața instanțelor civile, o acțiune având ca obiect încălcarea RGPD, invocând principiul interdicției practicilor comerciale neloiale sau încălcarea unei legi privind protecția consumatorului sau interdicția utilizării unor Condiții generale de vânzare nevalide?

____________

1 JO 2016, L 119, p. 1.