Language of document : ECLI:EU:C:2018:119

Unionin tuomioistuimen varapresidentin määräys 27.2.2018 – Tšekin tasavalta vastaan parlamentti ja neuvosto

(asia C482/17 R) (1)

(Välitoimet – SEUT 278 artikla – Unionin toimen täytäntöönpanon lykkääminen – Direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta annettu direktiivi (EU) 2017/853 – Ampuma-aseiden hankintaa ja hallussapitoa koskeva valvonta – Kiireellisyys)

1.      Välitoimet – Täytäntöönpanon lykkääminen – Väliaikaismääräykset – Myöntämisedellytykset – Fumus boni juris – Kiireellisyys – Vakava ja korjaamaton vahinko – Yhtäaikaisuus – Kyseessä olevien intressien vertailu – Välitoimista päättävän tuomarin harkintavalta

(SEUT 278 ja SEUT 279 artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 160 artiklan 3 kohta)

(ks. 22 kohta)

2.      Välitoimet – Täytäntöönpanon lykkääminen – Väliaikaismääräykset – Myöntämisedellytykset – Kiireellisyys – Vakava ja korjaamaton vahinko – Todistustaakka – Vahinko, johon jäsenvaltio voi vedota

(SEUT 278 ja SEUT 279 artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 160 artiklan 3 kohta)

(ks. 23 ja 24 kohta)

3.      Välitoimet – Täytäntöönpanon lykkääminen – Väliaikaismääräykset – Myöntämisedellytykset – Vakava ja korjaamaton vahinko – Ylemmänasteisen oikeusnormin rikkominen riidanalaisella toimella – Edellytys, joka ei täyty automaattisesti

(SEUT 278 ja SEUT 279 artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 160 artiklan 3 kohta)

(ks. 38 kohta)

4.      Välitoimet – Täytäntöönpanon lykkääminen – Väliaikaismääräykset – Myöntämisedellytykset – Kiireellisyys – Vakava ja korjaamaton vahinko – Merkittävät muutokset jollakin alalla sovellettavaan säännöstöön – Välitöntä vaaraa vakavasta taloudellisesta vahingosta ei ole – Kiireellisyysedellytys ei täyty

(SEUT 278 ja SEUT 279 artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 160 artiklan 3 kohta)

(ks. 39 kohta)

5.      Välitoimet – Täytäntöönpanon lykkääminen – Väliaikaismääräykset – Myöntämisedellytykset – Vakava ja korjaamaton vahinko – Taloudellinen vahinko – Vahinko, joka voidaan korvata myöhemmin korvauksella tai vahingonkorvauskanteella – Vahinko, jota ei voida pitää korjaamattomana

(SEUT 268, SEUT 278, SEUT 279 ja SEUT 340 artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 160 artiklan 3 kohta)

(ks. 54 kohta)

Ratkaisu

1)

Välitoimihakemus hylätään.

2)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

2)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


1 EUVL C 357, 23.10.2017.