Language of document :

Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 3 decembrie 2019 – Republica Cehă/Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene

(Cauza CauzaC-482/17)1

[Acțiune în anulare – Apropierea legislațiilor – Directiva (UE) 2017/853 – Controlul achiziționării și al deținerii de arme – Validitate – Temei juridic – Articolul 114 TFUE – Modificarea unei directive existente – Principiul proporționalității – Lipsa evaluării impactului – Atingere adusă dreptului de proprietate – Proporționalitatea măsurilor adoptate – Măsuri care creează obstacole în cadrul pieței interne – Principiul securității juridice – Principiul protecției încrederii legitime – Măsuri care obligă statele membre să adopte o legislație cu efect retroactiv – Principiul nediscriminării – Derogare pentru Confederația Elvețiană – Discriminare care afectează statele membre ale Uniunii Europene sau statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS), altele decât acest stat]

Limba de procedură: ceha

Părțile

Reclamantă: Republica Cehă (reprezentanți: M. Smolek, O. Serdula și J. Vláčil, agenți)

Interveniente în susținerea reclamantei: Ungaria (reprezentanți: M. Z. Fehér, G. Koós și G. Tornyai, agenți), Republica Polonă (reprezentanți: B. Majczyna, M. Wiącek și D. Lutostańska, agenți)

Pârâte: Parlamentul European (reprezentanți: O. Hrstková Šolcová și R. van de Westelaken, agenți), Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: inițial A. Westerhof Löfflerová, E. Moro și M. Chavrier, ulterior A. Westerhof Löfflerová și M. Chavrier, agenți)

Interveniente în susținerea pârâtelor: Republica Franceză (reprezentanți: A. Daly, E. de Moustier, R. Coesme și D. Colas, agenți), Comisia Europeană (reprezentanți : M. Šimerdová, Y. G. Marinova și E. Kružíková, agenți)

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Obligă Republica Cehă să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile de judecată efectuate de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene.

Obligă Republica Franceză, Ungaria, Republica Polonă, precum și Comisia Europeană să suporte propriile cheltuieli de judecată.

____________

1     JO C 357, 23.10.2017.