Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Svea hovrätt (Švedska) 11. januarja 2018 – Textilis Ltd, Ozgur Keskin/Svenskt Tenn Aktiebolag

(Zadeva C-21/18)

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Svea hovrätt

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnika: Textilis Ltd, Ozgur Keskin

Nasprotna stranka: Svenskt Tenn Aktiebolag

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 4 Uredbe (EU) 2015/24241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti itd. razlagati tako, da se člen 7(1)(e)(iii) v različici svojega novega besedila uporablja za presojo ničnosti (v skladu s členom 52(1)(a) Uredbe o znamkah), ki jo sodišče opravlja po začetku veljavnosti spremembe, namreč po 23. marcu 2016, čeprav je bila tožba za ugotovitev ničnosti vložena pred tem datumom in se torej nanaša na znamko, ki je bila registrirana pred tem datumom?

Ali je treba člen 7(1)(e)(iii) Uredbe o znamkah v različici, ki se uporablja, razlagati tako, da je z njegovim področjem uporabe zajet znak, ki je sestavljen iz dvodimenzionalnega prikaza dvodimenzionalnega proizvoda, na primer tkanine, okrašene z obravnavanim znakom?

Če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen, katera so merila za razlago besedila „znaki, sestavljeni izključno iz oblike (ali druge značilnosti), ki blagu daje bistveno vrednost“ v členu 7(1)(e)(iii) Uredbe o znamkah v položaju, v katerem registracija zajema širok nabor razredov blaga in proizvodov ter je znak lahko na proizvode nameščen različno? Ali je treba presojo opraviti glede na bolj objektivna oziroma splošna merila, na primer izhajajoč iz videza znamke in tega, kako jo je mogoče namestiti na različne proizvode, torej ne glede na to, kako je imetnik znamke znak dejansko namestil na različne proizvode?

____________

1 UL L 341, str. 21.