Language of document : ECLI:EU:C:2019:199

PRESUDA SUDA (peto vijeće)

14. ožujka 2019.(*)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Žig Europske unije – Pojam ‚oblik’ – Oblik koji proizvodu daje bitnu vrijednost – Dvodimenzionalni žig – Figurativni žig koji je također djelo u smislu autorskog prava – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka iii. – Uredba (EU) 2015/2424”

U predmetu C‑21/18,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU‑a, koji je uputio Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Žalbeni sud u Stockholmu u svojstvu žalbenog suda za intelektualno vlasništvo i gospodarske stvari, Švedska), odlukom od 14. prosinca 2017., koju je Sud zaprimio 11. siječnja 2018., u postupku

Textilis Ltd,

Ozgur Keskin

protiv

Svenskt Tenn AB,

SUD (peto vijeće),

u sastavu: E. Regan, predsjednik vijeća, C. Lycourgos, E. Juhász (izvjestitelj), M. Ilešič i I. Jarukaitis, suci,

nezavisni odvjetnik: G. Pitruzzella,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani postupak,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

–        za Svenskt Tenn AB, B. Eliasson i M. Jerner, jur. kand.,

–        za Europsku komisiju, É. Gippini Fournier, K. Simonsson, E. Ljung Rasmussen, J. Samnadda i G. Tolstoy, u svojstvu agenata,

odlučivši, nakon što je saslušao nezavisnog odvjetnika, da u predmetu odluči bez mišljenja,

donosi sljedeću

Presudu

1        Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke iii. Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o [žigu Europske unije] (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.) i te odredbe iz Uredbe br. 207/2009, kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. (SL 2015., L 341, str. 21.) (u daljnjem tekstu: izmijenjena Uredba br. 207/2009).

2        Zahtjev je upućen u okviru spora između, s jedne strane, društva Textilis Ltd i Ozgura Keskina i, s druge strane, društva Svenskt Tenn AB, u pogledu toga da tužitelji u glavnom postupku stavljaju na tržište proizvode za kućanstvo koji navodno povređuju žig kojeg je nositelj društvo Svenskt Tenn.

 Pravni okvir

 Uredba br. 207/2009

3        Članak 4. Uredbe br. 207/2009, naslovljen „Znakovi od kojih se može sastojati [žig Europske unije]”, propisuje:

„[Žig Europske unije] može se sastojati od bilo kojeg znaka koji se može grafički prikazati, posebno riječi, uključujući osobna imena, crteže, slova, brojke, oblike proizvoda ili njihova pakiranja, pod uvjetom da su takvi znakovi prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od proizvoda ili usluga drugog poduzetnika.”

4        Članak 7. te uredbe, naslovljen „Apsolutni razlozi za odbijanje”, u stavku 1. točki (e) propisuje:

„Neće se registrirati sljedeće:

[…]

(e)      znakovi koji se sastoje isključivo od:

i.      oblika koji proizlazi iz same vrste proizvoda;

ii.      oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata;

iii.      oblika koji proizvodima daje bitnu vrijednost”.

 Izmijenjena Uredba br. 207/2009

5        Uvodna izjava 12. Uredbe 2015/2424, koja je izmijenila Uredbu br. 207/2009, navodi:

„Kako bi se osigurala pravna sigurnost i potpuna sukladnost s načelom prvenstva prema kojem registrirani raniji žig ima prednost pred kasnije registriranim žigom, potrebno je predvidjeti da izvršavanje prava koja proizlaze iz žiga EU‑a ne bi trebalo dovoditi u pitanje prava nositelja stečena prije podnošenja prijave ili prije datuma prvenstva žiga EU‑a. […].”

6        Članak 7. stavak 1. točka (e) izmijenjene Uredbe br. 207/2009 propisuje:

„Neće se registrirati sljedeće:

[…]

(e)      znakovi koji se sastoje isključivo od:

i.      oblika, ili drugog obilježja, koji proizlazi iz same vrste proizvoda;

ii.      oblika, ili drugog obilježja, proizvoda potrebnog za ostvarenje nekog tehničkog rezultata;

iii.      oblika, ili drugog obilježja, koji proizvodima daje bitnu vrijednost”.

7        Iz članka 4. Uredbe 2015/2424 proizlazi da je stupila na snagu 23. ožujka 2016.

 Glavni postupak i prethodna pitanja

8        Svenskt Tenn stavlja na tržište pokućstvo i tkanine za kućanstvo te drugu opremu za dekoraciju.

9        Tijekom 1930-ih Svenskt Tenn započeo je suradnju s arhitektom Josephom Frankom, koji je za njega nacrtao nekoliko motiva za tkanine za kućanstvo, među ostalim, motiv naziva MANHATTAN, koji stavlja na tržište i u pogledu kojeg tvrdi da je nositelj autorskog prava.

10      Svenskt Tenn je 4. siječnja 2012. podnio prijavu registracije žiga Europske unije Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO). Taj figurativni žig MANHATTAN bio je registriran pod brojem 010540268.

11      Proizvodi i usluge za koje je žig bio registriran obuhvaćeni su razredima 11., 16., 20., 21., 24., 27. i 35. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, i odgovaraju, među ostalim, sjenilima (razred 11.), stolnjacima, papirnatim ubrusima, papirnatim podlošcima za čaše, papiru za pakiranja, knjigama s tekstom ili crtežima, plakatima (razred 16.), pokućstvu (razred 20.), priboru i posuđu za kućanstvo ili za kuhinju, četkama, staklenim proizvodima, porculanskom i keramičkom posuđu koje nije obuhvaćeno drugim razredima (razred 21.), tkaninama i tekstilnim proizvodima koji nisu obuhvaćeni drugim razredima, pokrivačima za krevete i stolove (razred 24.), sagovima, zidnim tapetama koje nisu od tekstila, papirnatim zidnim tapetama (razred 27.), uslugama maloprodaje pokućstva, jastuka, zrcala, papirnatih zidnih tapeta, sagova, svjetiljki, tkanina, tekstilnih proizvoda, vezova, pribora i posuđa za kućanstvo ili za kuhinju, posuđa, staklenih proizvoda, porculana, keramike, svijećnjaka, papirnatih ubrusa, vreća, draguljarskih proizvoda, knjiga i časopisa (razred 35.).

12      Figurativni žig MANHATTAN prikazan je ovako: