Language of document : ECLI:EU:C:2019:199

TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS

2019 m. kovo 14 d.(*)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Europos Sąjungos prekių ženklas – Sąvoka „forma“ – Forma, kuri prekei suteikia esminę vertę – Dvimatis prekių ženklas – Vaizdinis prekių ženklas, kuris yra ir kūrinys pagal autorių teisę – Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 – 7 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis – Reglamentas (ES) 2015/2424“

Byloje C‑21/18

Dėl Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Stokholmo apeliacinis teismas, veikiantis kaip apeliacinis teismas, nagrinėjantis intelektinės nuosavybės ir ekonomines bylas, Švedija) 2017 m. gruodžio 14 d. sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2018 m. sausio 11 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Textilis Ltd,

Ozgur Keskin

prieš

Svenskt Tenn AB

TEISINGUMO TEISMAS (penktoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas E. Regan, teisėjai C. Lycourgos, E. Juhász (pranešėjas), M. Ilešič ir I. Jarukaitis,

generalinis advokatas G. Pitruzzella,

kancleris A. Calot Escobar,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

–        Svenskt Tenn AB, atstovaujamos B. Eliasson ir jur. kand. M. Jerner,

–        Europos Komisijos, atstovaujamos É. Gippini Fournier, K. Simonsson, E. Ljung Rasmussen, J. Samnadda ir G. Tolstoy,

atsižvelgęs į sprendimą, priimtą susipažinus su generalinio advokato nuomone, nagrinėti bylą be išvados,

priima šį

Sprendimą

1        Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 [dėl Europos Sąjungos prekių ženklo] (OL L 78, 2009, p. 1) 7 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunkčio ir šios Reglamento Nr. 207/2009 nuostatos, iš dalies pakeistos 2015 m. gruodžio 16 d. Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/2424 (OL L 341, 2015, p. 21) (toliau – iš dalies pakeistas Reglamentas Nr. 207/2009), išaiškinimo.

2        Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Textilis Ltd ir Ozgur Keskin ginčą su Svenskt Tenn AB, kilusį dėl ieškovų pagrindinėje byloje prekybos interjero puošybos gaminiais, kuri lėmė Svenskt Tenn priklausančio prekių ženklo pažeidimą.

 Teisinis pagrindas

 Reglamentas Nr. 207/2009

3        Reglamento Nr. 207/2009 4 straipsnyje „Žymenys, galintys sudaryti [Europos Sąjungos] prekių ženklą“ numatyta:

„[Europos Sąjungos] prekių ženklą gali sudaryti bet kokie žymenys, kuriuos galima pavaizduoti grafiškai, būtent: žodžiai, tarp jų asmenų pavardės, dizainas, raidės, skaitmenys, išorinis prekių arba jų įpakavimo vaizdas, jeigu jie leidžia atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų.“

4        Šio reglamento 7 straipsnio „Absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai“ 1 dalies e punkte nustatyta:

„Neregistruojami šie žymenys:

<…>

e)      žymenys, kurie yra vien:

i)       forma, kurią lemia pačių prekių rūšis; arba

ii)      prekių forma, būtina techniniam rezultatui gauti;

iii)      forma, suteikianti prekėms esminę vertę.“

 Iš dalies pakeistas Reglamentas Nr. 207/2009

5        Reglamento 2015/2424, kuriuo buvo iš dalies pakeistas Reglamentas Nr. 207/2009, 12 konstatuojamojoje dalyje nurodyta:

„siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir visišką suderinamumą su prioriteto principu, pagal kurį įregistruotas ankstesnis prekių ženklas turi pirmenybę prieš vėliau įregistruotus prekių ženklus, reikia numatyti, kad užtikrinant ES prekių ženklu suteikiamas teises nebūtų daromas poveikis savininkų teisėms, įgytoms iki ES prekių ženklo paraiškos padavimo ar prioriteto datos. <…>.“

6        Iš dalies pakeisto Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies e punkte numatyta:

„Neregistruojami šie žymenys:

<…>

e)      žymenys, susidedantys vien tik iš:

i) formos ar kitų charakteristikų, kurias nulemia pačių prekių rūšis;

ii) prekių formos ar kitų charakteristikų, būtinų techniniam rezultatui gauti;

iii) formos ar kitų charakteristikų, kurios prekėms suteikia esminę vertę.“

7        Iš Reglamento 2015/2424 4 straipsnio matyti, kad šis reglamentas įsigaliojo 2016 m. kovo 23 d.

 Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

8        Svenskt Tenn prekiauja baldais ir baldų audiniais, taip pat – kitais dekoratyviniais reikmenimis.

9        1930-aisiais Svenskt Tenn pradėjo bendradarbiauti su architektu Joseph Frank, sukūrusiu jai įvairių baldų audinių raštų, tarp kurių – raštą, pavadintą MANHATTAN, kuriuo ji prekiauja ir dėl kurio teigia, kad jai priklauso su šiuo raštu susijusios autorių teisės.

10      2012 m. sausio 4 d. Svenskt Tenn Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO) pateikė Europos Sąjungos prekių ženklo registracijos paraišką. Šis vaizdinis prekių ženklas MANHATTAN buvo įregistruotas numeriu 010540268.

11      Prekės ir paslaugos, kurioms minėtas prekių ženklas įregistruotas, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 11, 16, 20, 21, 24, 27 ir 35 klasėms ir apima, be kita ko, lempų gaubtus (11 klasė), staltieses, popierines servetėles, popierinius padėkliukus, pakavimo popierių, užrašų ir spalvinimo knygeles, plakatus (16 klasė), baldus (20 klasė), prietaisus ir tarą namų ūkio ir maisto gamybos reikmėms, šepetėlius, stiklo, porceliano ir fajansinius dirbinius, kurie nepriklauso kitoms klasėms (21 klasė), audinius ir tekstilės gaminius, kurie nepriklauso kitoms klasėms, lovatieses ir staltieses (24 klasė), kilimus, netekstilinę sienų dangą, popierinius apmušalus (27 klasė), mažmeninę prekybą baldais, pagalvėlėmis, veidrodžiais, popieriniais apmušalais, kilimais, lempomis, audiniais, tekstilės gaminiais, žaisliukais, prietaisais ir tara namų ūkio ir maisto gamybos reikmėms, indais, stiklo, porceliano ir fajansiniais dirbiniais, žvakidėmis, popierinėmis servetėlėmis, krepšiais, juvelyriniais dirbiniais, knygomis ir žurnalais (35 klasė).

12      Vaizdinis prekių ženklas MANHATTAN atrodo taip: