Language of document :

Üldkohtu 14. juuli 2021. aasta otsus – Aldi versus EUIPO (CUCINA)

(kohtuasi T-527/20)1

(Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kujutismärgi CUCINA taotlus – Absoluutsed keeldumispõhjused – Eristusvõime puudumine – Kirjeldavus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Saksamaa) (esindajad: advokaadid N. Lützenrath, C. Fürsen ja M. Minkner)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindajad: A. Bosse ja A. Söder)

Ese

Hagi EUIPO teise apellatsioonikoja 19. juuni 2020. aasta otsuse (asi R 463/2020-2) peale, mis käsitleb kujutismärgi CUCINA ELi kaubamärgina registreerimise taotlust.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja Aldi GmbH & Co. KG-lt.

____________

1 ELT C 329, 5.10.2020.