Language of document :

Wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2021 r. – Aldi / EUIPO (CUCINA)

(Sprawa T-527/20)1

Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego CUCINA – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji –Brak charakteru odróżniającego Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 2017/1001

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Niemcy) (przedstawiciele : adwokaci N. Lützenrath, C. Fürsen i M. Minkner)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: A. Bosse i A. Söder, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 19 czerwca 2020 r. (sprawa R 463/2020-2) dotyczącą rejestracji oznaczenia graficznego CUCINA jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

Skarga zostaje oddalona.

Aldi GmbH & Co. KG zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1     Dz.U. C 329 z 5.10.20.