Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 14 iulie 2021 – Aldi/EUIPO (CUCINA)

(Cauza T-527/20)1

[„Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative CUCINA – Motive absolute de refuz – Lipsa caracterului distinctiv – Caracter descriptiv – Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001”]

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Germania) (reprezentanți: N. Lützenrath, C. Fürsen și M. Minkner, avocați)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentanți: A. Bosse și A. Söder, agenți)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a EUIPO din 19 iunie 2020 (cauza R 463/2020-2), privind o cerere de înregistrare a semnului figurativ CUCINA ca marcă a Uniunii Europene.

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Obligă Aldi GmbH & Co. KG la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1     JO C 329, 5.10.2020.