Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sofiyski gradski sad (Bolgarija) 26. aprila 2021 – Kazenski postopek zoper HV

(Zadeva C-266/21)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Sofiyski gradski sad

Obtoženec v prvostopenjskem postopku

HV

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali spadajo sodne odločbe v kazenskem postopku, s katerimi se pri kaznivih dejanjih zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov in povzročitve srednje hudih telesnih poškodb iz malomarnosti storilcu za določeno dobo izreče upravnopravna sankcija mirovanja pravice vožnje motornega vozila, na področje uporabe člena 2, točka 4, in člena 4(1)(d) Okvirnega sklepa Sveta 2008/947/PNZ z dne 27. novembra 2008 o uporabi načela vzajemnega priznavanja sodb in pogojnih odločb zaradi zagotavljanja nadzorstva nad spremljevalnimi ukrepi in alternativnimi sankcijami?

Ali pomenijo določbe iz člena 11(2) in (4), od prvega do tretjega pododstavka, Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih za državo članico, v kateri običajno biva imetnik vozniškega dovoljenja, ki ga je izdala ta država, podlago za zavrnitev priznanja in izvršitve upravnopravne sankcije, ki je bila v drugi državi članici izrečena zaradi kaznivega dejanja kršitve cestnoprometnih predpisov in povzročitve srednje hude telesne poškodbe druge osebe iz malomarnosti, v obliki začasnega odvzema pravice vožnje motornega vozila, za dejanje, ki je bilo storjeno v času, ko je imel storilec vozniško dovoljenje, ki mu ga je država rezidentstva izstavila po zamenjavi vozniškega dovoljenja, ki ga je prvotno izstavila država, ki ga je obsodila?

____________