Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Østre Landsret (Dánsko) dne 28. dubna 2021 – X v. Udlændingenævnet

(Věc C-279/21)

Jednací jazyk: dánština

Předkládající soud

Østre Landsret

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: X

Žalovaný: Udlændingenævnet

Předběžné otázky

Vylučuje doložka „standstill“ uvedená v článku 13 rozhodnutí č. 1/801 zavedení a použití vnitrostátního pravidla, které jako podmínku pro sloučení manželů vyžaduje, aby – nejsou-li v konkrétním případě dány zvláštní důvody – manžel či manželka/druh či družka, na něž se jako tureckého pracovníka či pracovnici v dotčeném členském státě EU vztahuje dohoda o přidružení a rozhodnutí č. 1/80, úspěšně složili jazykový test v úředním jazyce hostitelského členského státu v takové situaci, jako je situace v původním řízení, v níž turecký pracovník nabyl právo trvalého pobytu v dotčeném členském státě EU na základě dříve platných pravidel, která jako podmínku nabytí tohoto práva nevyžadovala úspěšné složení testu v jazyce dotčeného členského státu?

Vztahuje se zvláštní zákaz diskriminace stanovený v čl. 10 odst. 1 rozhodnutí č. 1/80 na vnitrostátní pravidlo, které jako podmínku pro sloučení manželů vyžaduje, aby – nejsou-li v konkrétním případě dány zvláštní důvody – manžel či manželka/druh či družka, na něž se jako tureckého pracovníka či pracovnici v dotčeném členském státě EU vztahuje dohoda o přidružení a rozhodnutí č. 1/80, úspěšně složili jazykový test v úředním jazyce hostitelského členského státu v takové situaci, jako je situace v původním řízení, v níž turecký pracovník nabyl právo trvalého pobytu v dotčeném členském státě EU na základě dříve platných pravidel, která jako podmínku nabytí tohoto práva nevyžadovala úspěšné složení testu v jazyce dotčeného členského státu?

Je-li odpověď na druhou otázku záporná, brání tedy obecný zákaz diskriminace stanovený v článku 9 dohody o přidružení takovému vnitrostátnímu pravidlu, jako je uvedené pravidlo, v takové situaci, jako je situace v původním řízení, v níž turecký pracovník nabyl právo trvalého pobytu v dotčeném členském státě EU podle dříve platných pravidel, která jako podmínku nabytí tohoto práva nevyžadovala úspěšné složení testu v jazyce hostitelského členského státu, pokud takový požadavek není kladen na státní příslušníky dotčeného severského členského státu (v tomto případě Dánska) a ostatních severských zemí nebo na jiné osoby, které jsou státními příslušníky některého ze států EU (a není tedy kladen na státní příslušníky EU/EHP)?

Lze se v případě kladné odpovědi na třetí otázku obecného zákazu diskriminace stanoveného v článku 9 dohody o přidružení dovolávat přímo před vnitrostátními soudy?

____________

1 Rozhodnutí Rady přidružení č. 1/80 ze dne 19. září 1980 o vývoji přidružení mezi EHS a Tureckem.