Language of document :

2021 m. balandžio 28 d. Østre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje X / Udlændingenævnet

(Byla C-279/21)

Proceso kalba: danų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Østre Landsret

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: X

Atsakovė: Udlændingenævnet

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal Sprendimo Nr. 1/801 13 straipsnio status quo išlygą draudžiama nustatyti ir taikyti nacionalinę taisyklę, kuria kaip sąlygos sutuoktinių susijungimui reikalaujama (nebent konkrečiu atveju yra ypač įtikinamų priežasčių), kad sutuoktinis (sugyventinis), kuriam kaip Turkijos darbuotojui atitinkamoje Sąjungos valstybėje narėje taikomas Asociacijos susitarimas ir Sprendimas Nr. 1/80, išlaikytų kalbos testą priimančiosios valstybės narės oficialiąja kalba tokiu atveju, koks nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kurioje Turkijos darbuotojas įgijo teisę nuolat gyventi atitinkamoje Sąjungos valstybėje narėje pagal anksčiau galiojusias taisykles, kuriomis kaip sąlygos šiai teisei įgyti nebuvo reikalaujama išlaikyti testo atitinkamos Sąjungos valstybės narės kalba?

2.    Ar Sprendimo Nr. 1/80  10 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas konkretus diskriminacijos draudimas apima nacionalinę taisyklę, kuria kaip sąlygos sutuoktinių susijungimui reikalaujama (nebent konkrečiu atveju yra ypač įtikinamų priežasčių), kad sutuoktinis (sugyventinis), kuriam kaip Turkijos darbuotojui atitinkamoje Sąjungos valstybėje narėje taikomas Asociacijos susitarimas ir Sprendimas Nr. 1/80, išlaikytų kalbos testą priimančiosios valstybės narės oficialiąja kalba tokiu atveju, koks nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kurioje Turkijos darbuotojas įgijo teisę nuolat gyventi atitinkamoje Sąjungos valstybėje narėje pagal anksčiau galiojusias taisykles, kuriomis kaip sąlygos šiai teisei įgyti nebuvo reikalaujama išlaikyti testo atitinkamos Sąjungos valstybės narės kalba?

3.    Jeigu atsakymas į 2 klausimą neigiamas, ar tuomet Asociacijos susitarimo 9 straipsnyje įtvirtintas bendras diskriminacijos draudimas apima tokią nacionalinę taisyklę, kaip minėtoji, tokiu atveju, koks nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kurioje Turkijos darbuotojas įgijo teisę nuolat gyventi atitinkamoje Sąjungos valstybėje narėje pagal anksčiau galiojusias taisykles, kuriomis kaip sąlygos šiai teisei įgyti nebuvo reikalaujama išlaikyti kalbos testo priimančiosios Sąjungos valstybės narės kalba, kai toks reikalavimas netaikomas atitinkamos Šiaurės valstybės narės (šiuo atveju – Danijos) ir kitų Šiaurės valstybių piliečiams ar kitiems asmenims, kurie yra Sąjungos valstybės piliečiai (taigi, jis netaikomas Sąjungos ir EEE piliečiams)?

4.    Jeigu atsakymas į 3 klausimą teigiamas, ar Asociacijos susitarimo 9 straipsnyje įtvirtintu bendruoju diskriminacijos draudimu galima tiesiogiai remtis nacionaliniuose teismuose?

____________

1 1980 m. rugsėjo 19 d. Asociacijos tarybos sprendimas Nr. 1/80 dėl EEB–Turkijos asociacijos plėtros.