Language of document :

A Korkein oikeus (Finnország) által 2021. április 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia kontra Koninklijke Philips N. V.

(C-264/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: finn

A kérdést előterjesztő bíróság

Korkein oikeus

Az alapeljárás felei

Jogorvoslati kérelmet előterjesztő fél: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Ellenérdekű fél: Koninklijke Philips N. V.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A gyártónak a termékfelelősségről szóló irányelv1 3. cikkének (1) bekezdése értelmében vett fogalma feltételezi-e, hogy az a személy, aki nevét, védjegyét vagy egyéb megkülönböztető jelzését a terméken feltüntette, vagy ezek feltüntetését engedélyezte, más módon is a termék gyártójaként adja meg önmagát?

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Milyen szempontok alapján kell értékelni a termék gyártójaként történő megadást? Jelentőséggel bír-e ezen értékelés szempontjából, hogy a terméket a védjegyjogosult egyik leányvállalata gyártotta és egy másik leányvállalata forgalmazta?

____________

1 A hibás termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 85/374/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1999. május 10-i 1999/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 1999. L 141., 20. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 4. kötet, 147. o.).