Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d’État (Belgie) dne 29. dubna 2021 – Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC), Fédération des Établissements libres subventionnés indépendants ASBL (FELSI), Groupe scolaire Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert ASBL, École fondamentale libre de Chênée ASBL, Collège Saint-Guibert de Gembloux ASBL, Collège Saint-Benoit de Maredsous ASBL, Pouvoir organisateur des Centres PMS libres à Woluwe ASBL v. Institut des Comptes nationaux (ICN), Banque nationale de Belgique

(Věc C-277/21)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d’État

Účastníci původního řízení

Žalobci: Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC), Fédération des Établissements libres subventionnés indépendants ASBL (FELSI), Groupe scolaire Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert ASBL, École fondamentale libre de Chênée ASBL, Collège Saint-Guibert de Gembloux ASBL, Collège Saint-Benoit de Maredsous ASBL, Pouvoir organisateur des Centres PMS libres à Woluwe ASBL

Žalovaní: Institut des Comptes nationaux (ICN), Banque nationale de Belgique

Předběžné otázky

1.    Musí být bod 20.309 písm. h) přílohy A nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii1 vykládán v tom smyslu, že právní úprava, kterou vládní instituce příslušná pro oblast vzdělávání:

schvaluje studijní programy,

definuje jak strukturu studia, tak prioritní a zvláštní úkoly, upravuje kontrolu podmínek pro zápis a vyloučení žáků, rozhodování třídní rady a finanční účast, organizuje přeskupování školských zařízení v rámci strukturovaných sítí a vyžaduje vypracování vzdělávacích, pedagogických a zřizovacích projektů, jakož i předložení zprávy o činnosti

organizuje kontrolu a inspekci týkající se zvláště vyučovaných předmětů, úrovně studia a uplatnění jazykových zákonů s výjimkou pedagogických metod a

vyžaduje dodržování minimálního počtu žáků na třídu, sekci, stupeň nebo jiné pododdělení, s výhradou výjimky udělené ministerstvem,

musí být považována za „nadměrnou“ regulaci ve smyslu tohoto ustanovení, tím že ve skutečnosti určuje obecnou politiku nebo program jednotek pracujících v dotyčném oboru činnosti?

2.     Musí být bod 20.15 přílohy A téhož nařízení vykládán tak, že pod pojem „obecné předpisy“ zahrnuje zvláštní pravidla představující „řád“, která jsou použitelná na pracovníky neziskových institucí činných v oblasti vzdělávání, jež jsou financovány vládní institucí?

____________

1 Úř. věst. 2013, L 174, s. 1.