Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regatul Unit) la 5 noiembrie 2012 - Dixons Retail Plc/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Cauza C-494/12)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Dixons Retail Plc

Pârâți: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Întrebările preliminare

Articolul 14 alineatul (1) [din Directiva 2006/112] trebuie interpretat în sensul că se aplică atunci când remiterea bunurilor este obținută printr-o fraudă săvârșită de beneficiar prin plata cu un card despre care știa că nu este autorizat să îl folosească?

În cazul în care remiterea bunurilor este obținută prin utilizarea frauduloasă a unui card, există un "transfer [al] dreptului de a dispune de bunuri corporale în calitate de proprietar" în sensul articolului 14 alineatul (1)?

Articolul 73 trebuie interpretat în sensul că se aplică în cazul în care plata este obținută de furnizorul bunurilor în temeiul unui acord încheiat cu un terț prin care acesta din urmă este obligat să facă o astfel de plată pentru operațiunile efectuate cu cardul, deși beneficiarul bunurilor știa că nu este autorizat să utilizeze cardul respectiv?

În cazul în care plata este efectuată de un terț în temeiul unui acord încheiat cu furnizorul bunurilor, ca urmare a faptului că furnizorului i-a fost prezentat un card pe care beneficiarul bunurilor nu era autorizat să îl utilizeze, plata obținută de la terț "în schimbul livrării sau al prestării" este o plată în sensul articolului 73 [din Directiva 2006/112]?

____________

1 - Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, p. 1).