Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 11.12.2012 - Trentea v. FRA

(Asia F-112/10)

(Henkilöstö - FRA:n henkilöstö - Väliaikaiset toimihenkilöt - Palvelukseenotto - Avointa virkaa koskeva ilmoitus - Hakemuksen hylkääminen)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Cornelia Trentea (Wien, Itävalta) (edustajat: asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) (asiamies: M. Kjærum, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö - Ensimmäiseksi vastaajan tekemän päätöksen, jolla hylätään kantajan hakemus hallintoavustajan virkaan "Rahoituksen ja hankintojen" alalla, ja päätöksen, jolla virkaan nimitetään toinen hakija, kumoamisvaatimus. Toiseksi kantajan väitteen mukaan kärsimän aineellisen vahingon ja henkisten kärsimysten korvaamista koskeva vaatimus.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Cornelia Trentea vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin perusoikeusviraston oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 13, 15.1.2011, s. 43.