Language of document : ECLI:EU:F:2012:66

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(prvi senat)

z dne 22. maja 2012

Zadeva F‑109/10

AU

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenci – Pokojnine – Odpravnina“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero AU primarno predlaga razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero mu je bilo zavrnjeno izplačilo odpravnine.

Odločitev: Tožba se zavrne. Tožeča stranka nosi svoje stroške in stroške Komisije.

Povzetek

Uradniki – Pogodbeni uslužbenci – Odpravnina – Pogoji za odobritev

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga VIII, člen 12)

Iz besedila člena 12(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom jasno izhaja, da je pravica do odpravnine pogojena s tem, da je pogodbeni uslužbenec od začetka dela v službi Unije zaradi vzpostavitve ali ohranitve pokojninskih pravic vplačeval v nacionalni pokojninski sistem, zasebno zavarovalno shemo ali pokojninski sklad po lastni izbiri, ki izpolnjuje pogoje iz odstavka 1 navedenega člena. Če torej pogodbeni uslužbenec ni opravil nobenega takega vplačila, mu samo dejstvo, da mu je v državi članici še naprej tekla pokojninska doba, ne more zagotoviti pravice do odpravnine. Določbe prava Unije, ki so podlaga za pravico do finančnih prejemkov, je namreč treba razlagati ozko.

Poleg tega so lahko v skladu s členom 12(1)(b) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom pogodbeni uslužbenci, ki so zaradi vzpostavitve ali ohranitve pokojninskih pravic vplačevali v zasebno zavarovalno shemo ali pokojninski sklad, do odpravnine upravičeni samo, če ta zasebna zavarovalna shema ali pokojninski sklad izpolnjuje več pogojev, med katerimi je ta, da zadevni uslužbenci ne bodo imeli pravice do vračila kapitala.

(Glej točki 24 in 25.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 16. december 2004, Pappas proti Komisiji, T‑11/02, točka 53.