Language of document :

Žaloba podaná dne 26. října 2010 - Filice a další v. Soudní dvůr

(Věc F-108/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Stefania Filice a další (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: B. Cortese, C. Cortese a F. Spitaleri, advokát)

Žalovaný: Soudní dvůr Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalovaného omezit od června 2009 nárůst platů žalobců na zvýšení o 1,85 % v rámci roční úpravy platů a důchodů úředníků a dalších zaměstnanců na základě nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1296/2009 ze dne 23. prosince 2009, převzatá v jejich platových výměrech.

Návrhové žádání žalobců

zrušit rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie odrážející se v jejich výplatních listinách vydaných od ledna 2010, jakož i ve výměrech o úpravě platů za rok 2009 v rozsahu, v němž uplatňuje koeficient úpravy platů ve výši 1,85 %, namísto koeficientu ve výši 3,7 %;

uložit Soudnímu dvoru, aby uhradil rozdíl mezi platy vyplacenými na základě nařízení č. 1296/2009 až do vynesení rozsudku v této věci, a platy, které jim měly být vypláceny, pokud by úprava byla vypočtena správně, zvýšený o úroky se sazbou stanovenou Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace použitelnou na relevantní období, zvýšenou o tři a půl bodu a to ode dne, od kterého byly částky požadované v původním řízení splatné;

uložit Soudnímu dvoru náhradu nákladů řízení.

____________