Language of document :

2006. szeptember 29-én benyújtott kereset - Didier Bouis és társai kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-113/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Didier Bouis (Overijse, Belgium) és társai (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperesek: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg, hogy a személyzeti szabályzat 45. cikke általános végrehajtási rendelkezéseinek 13. cikke jogellenes;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2005-ös előléptetési időszakban az A*13 besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők listájának és érdem szerinti listájának a felperesek nevét nem tartalmazó részét;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felpereseknek átmeneti elsőbbségi pontokat juttató határozatoknak az e pontokat a tényleges érdemekre tekintet nélkül a besorolási fokozatban töltött szolgálati évenként egy, de összesen legfeljebb 7 pontban korlátozó részét;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg azokat a határozatokat, amelyek a felpereseknek - többek között a 2003-as és a 2004-es előléptetési időszakban az intézmény érdekében teljesített feladataikért - sem igazgatói, sem főigazgatói elsőbbségi pontokat, sem az előléptetési bizottságok által adható elsőbbségi pontokat nem juttatnak;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztásául a felperesek előadják, hogy a megtámadott határozatok sértik a személyzeti szabályzat 45. cikkét, amely arra kötelezi a kinevezésre jogosult hatóságot, hogy az előléptetendő tisztviselőket elsősorban az érdemeik összehasonlító vizsgálatával válasszák ki.

Arra is hivatkoznak, hogy az általános végrehajtási rendelkezések Bizottság általi értelmezése és alkalmazása jogellenes, mivel sértik az egyenlő bánásmód elvét és a hátrányos megkülönböztetés tilalmát pontosítani hivatott rendelkezéseket.

____________