Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 29. septembrī - Bouis u.c. pret Komisiju

(lieta F-113/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Didier Bouis, Overijse (Beļģija) un citi (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J. N. Louis un E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāju prasījumi:

atzīt 13. panta prettiesiskumu Vispārīgajos noteikumos par Civildienesta noteikumu 45. panta izpildi (Vispārējie izpildes noteikumi);

atcelt nopelnu sarakstu, kā arī to ierēdņu sarakstu, ka 2005. gadā paaugstināti A*13 pakāpē, jo prasītāju vārdi nav iekļauti šajā sarakstā;

atcelt lēmumus, ar kuriem prasītājiem tiek piešķirti pagaidu prioritātes punkti, jo tie ir ierobežoti ar vienu punktu par gada stāžu pakāpē, turklāt maksimālais pieļaujamais punktu skaits ir 7, neņemot vērā faktiskos nopelnus;

atcelt lēmumus, ar kuriem prasītājiem netiek piešķirti ne tie prioritātes punkti, ko piešķir direktori vai ģenerāldirektori, ne tie punkti, ko piešķir amatā paaugstināšanas komitejas, ņemot vērā it īpaši uzdevumus, kas ir paveikti iestādes interesēs 2003. un 2004. amatā paaugstināšanas gadā;

piespriest atbildētajai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savu prasību pamatojumam prasītāji apgalvo, ka ar apstrīdētajiem lēmumiem nav ņemts vērā Civildienesta noteikumu 45. panta piemērošanas apjoms, kas iecēlējinstitūcijai uzliek pienākumu amatā paaugstināmos ierēdņus izvēlēties, būtībā pamatojoties uz viņu nopelnu salīdzinošu novērtējumu.

Viņi atsaucas arī uz to, ka Vispārējo izpildes noteikumu 13. punkts, kā to interpretē un piemēro Komisija, ir prettiesisks, jo tajā nav ņemts vērā tā noteikuma apjoms, kura precizēšanai tas ir paredzēts, kā arī vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas pamatprincips.

____________