Language of document :

Žaloba podaná dne 29. září 2006 - Liotti v. Komise

(Věc F-114/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Amerigo Liotti (Senningerberg, Lucembursko) (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobce

zrušit seznam povýšených úředníků za hodnotící období 2005 v rozsahu v němž tento seznam neobsahuje jméno žalobce, jakož i případně přípravné akty vedoucí k těmto rozhodnutím;

podpůrně, zrušit přidělení bodů pro povýšení za výše uvedené hodnotící období, zejména v návaznosti na doporučení výboru pro povýšení;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby uplatňuje žalobce šest žalobních důvodů:

první vychází z porušení článku 45 služebního řádu;

druhý vychází z porušení obecných prováděcích ustanovení uvedeného článku;

třetí vychází z porušení zásady nediskriminace a ze zjevně nesprávného posouzení;

čtvrtý vychází z porušení zásad zákazu svévolného postupu a zákazu zneužití pravomoci, jakož i z porušení povinnosti odůvodnění;

pátý vychází z porušení zásady ochrany legitimního očekávání a pravidla "patere legem quam ipse fecisti";

šestý vychází z porušení povinnosti péče.

____________