Language of document :

Beroep ingesteld op 2 oktober 2006 - Sanchez Ferriz e.a. / Commissie

(Zaak F-115/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Carlos Sanchez Ferriz (Brussel, België) en anderen (vertegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van de verzoekende partij

nietig te verklaren de lijst van de ambtenaren die in het kader van bevorderingsronde 2005 zijn bevorderd, voor zover de namen van verzoekers niet op deze lijst staan, alsmede, incidenteel, de handelingen ter voorbereiding van deze besluiten;

subsidiair, nietig te verklaren de met name op de aanbevelingen van de bevorderingscomités tijdens deze bevorderingsronde toegekende promotiepunten;

de verwerende partij te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van zijn beroep voert verzoekende partij vijf middelen aan:

schending van artikel 45 van het Statuut;

schending van de algemene bepalingen ter uitvoering van dit artikel;

schending van het non-discriminatiebeginsel en kennelijke beoordelingsfout;

schending van de artikelen 6 en 10 van bijlage XIII bij het Statuut;

schending van de beginselen van het verbod van willekeur en misbruik van bevoegdheid, alsmede niet-nakoming van de motiveringsplicht.

____________