Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 26. septembrī - Buckingham u.c. pret Komisiju

(lieta F-116/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Anne Buckingham, Brisele (Beļģija) un citi (pārstāvis - N. Lhoëst, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt Komisijas 2005. gada 23. novembrī pieņemto lēmumu, kas izdots Oficiālajā paziņojumā Nr. 85-2005, daļā, kurā Komisija nepiešķir prasītājiem - A*12 pakāpes ierēdņiem, nevienu prioritātes punktu, atzīstot darbu, kas 2004. gada periodā veikts iestādes interesēs;

ja vajadzīgs, atcelt Komisijas tiešos lēmumus, ar ko noraidītas sūdzības, kuras prasītāji iesniedza, pamatojoties uz Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasība pamatota ar Vispārīgo noteikumu par Civildienesta noteikumu 45. panta īstenošanu (VNĪ) 9. un 13. panta pārkāpumu un pakārtoti - ar iepriekš minēto VNĪ prettiesiskumu, ciktāl tie rada diskrimināciju un pārkāpj Civildienesta noteikumu 5. panta 5. punktu.

____________