Language of document :

Beroep ingesteld op 26 september 2006 - Buckingham e.a. / Commissie

(Zaak F-116/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Anne Buckingham (Brussel, België) en anderen (vertegenwoordiger: N. Lhoëst, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 23 november 2005, verschenen in Administratieve Mededelingen nr. 85-2005, voor zover daarbij aan verzoekers, ambtenaren van de rang A*12, geen enkel voorrangspunt is toegekend ter erkenning van het werk dat zij in het jaar 2004 in het belang van de instelling hebben verricht;

voor zover nodig, nietigverklaring van de uitdrukkelijke besluiten van de Commissie houdende afwijzing van de klachten die verzoekers krachtens artikel 90, lid 2, van het Statuut hebben ingediend;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Het beroep is gebaseerd op schending van de artikelen 9 en 13 van de algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 45 van het Statuut en, subsidiair, op onwettigheid van die uitvoeringsbepalingen doordat zij discriminerend zijn en in strijd met artikel 5, lid 5, van het Statuut.

____________