Language of document :

Talan väckt den 26 september 2006 - Buckingham m.fl. mot kommissionen

(Mål F-116/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Anne Buckingham (Bryssel, Belgien) med flera (ombud: advokaten N. Lhoëst)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 23 november 2005, publicerat i Informativa meddelanden nr 85-2005, att inte tilldela sökandena, som är tjänstemän i lönegrad A*12, någon prioritetspoäng avseende det arbete som utförts i institutionens intresse under befordringsomgång 2004,

såvitt rätten finner det erforderligt, ogiltigförklara kommissionens uttryckliga beslut att avslå de klagomål som sökandena gett in med stöd av artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Som stöd för talan görs det i första hand gällande att kommissionen åsidosatt artiklarna 9 och 13 i genomförandebestämmelserna för artikel 45 i tjänsteföreskrifterna och i andra hand att dessa genomförandebestämmelser är rättsstridiga i det att de är diskriminerande och strider mot artikel 5.5 i tjänsteföreskrifterna.

____________