Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 8. maija spriedums - Kerstens/Komisija

(lieta F-119/06) 1

Civildienests - Ierēdņi - Pieņemamība - Struktūrshēma - Nelabvēlīgs akts - Amata maiņa - Pienākumu maiņa - Dienesta intereses - Darba līdzvērtība - Slēpta sankcija - Pilnvaru nepareiza izmantošana

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Petrus Kerstens, Overijse (Beļģija) (pārstāvis - C. Mourato, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - K. Herrmann un M. Velardo)

Priekšmets

Pirmkārt, Individuālo prasījumu pārvaldīšanas un maksājumu biroja (PMO) Pārvaldības komitejas 2005. gada 8. decembra lēmuma par grozījumiem šā biroja struktūrshēmā atcelšana daļā, kurā prasītājs, tolaik nodaļas "Resursi" vadītājs, ir norīkots citā, ar pētniecību saistītajā amatā, un, otrkārt, prasība par zaudējumu atlīdzību

Rezolutīvā daļa

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 294, 2.12.2006., 68. lpp.