Language of document : ECLI:EU:F:2007:177

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (druhého senátu)

17. října 2007

Věc F‑115/06

Carlos Sanchez Ferriz a další

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Povýšení – Nezapsání na seznam povýšených úředníků – Období povýšení 2005 – Prioritní body – Zásluhy – Léta služby – Námitka protiprávnosti – Přípustnost“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se C. Sanchez Ferriz a dalších devět úředníků Komise domáhají zrušení seznamu úředníků povýšených za období povýšení 2005 v rozsahu, v němž tento seznam neobsahuje jejich jména a podpůrně zrušení rozhodnutí o přidělení prioritních bodů, které se jich týkají za uvedené období.

Rozhodnutí: Žaloba se částečně odmítá jako zjevně nepřípustná a částečně zamítá jako zjevně neopodstatněná. Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Žaloba – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Návrh výboru pro povyšování za účelem udělení prioritních bodů – Vyloučení

(Služební řád úředníků, čl. 25 druhý pododstavec, články 45, 90 a 91)

2.      Úředníci – Povýšení – Stížnost nepovýšeného uchazeče – Zamítavé rozhodnutí – Povinnost odůvodnění

(Služební řád úředníků, čl. 25 druhý pododstavec, článek 45 a čl. 90 odst. 2)

1.      Návrh výboru pro povyšování za účelem udělení prioritních bodů v různých kategoriích stanovených systémem povyšování zavedeným interním předpisem Komise nepředstavuje akt nepříznivě zasahující do právního postavení. Výbory pro povyšování nemají totiž pravomoc přijmout rozhodnutí týkající se přidělení prioritních bodů. V důsledku toho, i když podle čl. 25 druhého pododstavce služebního řádu musí být každé rozhodnutí nepříznivě zasahující do právního postavení odůvodněné, toto neplatí pokud jde o takový návrh výboru pro povyšování ve vztahu k nepovýšenému úředníkovi.

(viz bod 54)

2.      V rámci řízení o povýšení úředníků není orgán oprávněný ke jmenování povinen odůvodnit rozhodnutí o povýšení ani ve vztahu k jeho adresátovi ani ve vztahu k nepovýšeným uchazečům. Uvedený orgán má nicméně povinnost odůvodnit své rozhodnutí o zamítnutí stížnosti podané podle čl. 90 odst. 2 služebního řádu nepovýšeným uchazečem.

(viz bod 55)

Odkazy:

Soudní dvůr: 7. února 1990, Culin v. Komise, C‑343/87, Recueil, s. I‑225, bod 13

Soud prvního stupně: 3. února 2005, Heurtaux v. Komise, T‑172/03, Sb. VS s. I‑A‑15 a II‑63, bod 42