Language of document : ECLI:EU:F:2007:177

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE (második tanács)

2007. október 17.

F‑115/06. sz. ügy

Carlos Sanchez Ferriz és társai

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – Az előléptetett tisztviselők listájára való felvétel mellőzése – 2005. évi előléptetési időszak – Elsőbbségi pontok – Érdem – Szolgálati idő – Jogellenességi kifogás – Elfogadhatóság”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben Carlos Sanchez Ferriz és a Bizottság kilenc másik tisztviselője elsődlegesen a 2005. évi előléptetési időszakban előléptetett tisztviselők listájának megsemmisítését kérik annyiban, amennyiben e listán az ő nevük nem szerepel, másodlagosan az érintett előléptetési időszakban nekik elsőbbségi pontokat adó határozatok megsemmisítését kérik.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – Sérelmet okozó aktus – Előléptetési bizottság elsőbbségi pontok adására tett javaslata – Kizártság

(Személyzeti szabályzat, 25. cikk, második bekezdés, 45. cikk, 90. cikk és 91. cikk)

2.      Tisztviselők – Előléptetés – Elő nem léptetett jelölt panasza – Elutasító határozat – Indokolási kötelezettség

(Személyzeti szabályzat, 25. cikk, második bekezdés, 45. cikk és 90. cikk, (2) bekezdés)

1.      Nem minősül sérelmet okozó aktusnak az előléptetési bizottság által különféle, a Bizottság belső szabályozásában előírt elsőbbségi pontok adására tett javaslat. Az előléptetési bizottságoknak ugyanis nincs hatáskörük az elsőbbségi pontok adására vonatkozó határozat meghozatalára. Következésképpen, bár a személyzeti szabályzat 25. cikkének második bekezdése értelmében minden sérelmet okozó aktust meg kell indokolni, ez nem vonatkozik az előléptetési bizottság által az elő nem léptetett tisztviselőre nézve tett ilyen javaslatra.

(lásd az 54. pontot)

2.      Az előléptetési eljárásban a kinevezésre jogosult hatóság nem köteles megindokolni az előléptetési határozatot, sem annak címzettjére, sem az elő nem léptetett jelöltekre nézve. A kinevezésre jogosult hatóság azonban köteles megindokolni az elő nem léptetett jelölt által a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott panaszt elutasító határozatát.

(lásd az 55. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑343/87. sz., Culin kontra Bizottság ügyben 1990. február 7‑én hozott ítéletének (EBHT 1990., I‑225. o.) 13. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑172/03. sz., Heurtaux kontra Bizottság ügyben 2005. február 3‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2005., I‑A‑15. o. és II‑63. o.) 42. pontja.