Language of document : ECLI:EU:F:2007:177

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE (Camera a doua)

17 octombrie 2007

Cauza F‑115/06

Carlos Sanchez Ferriz și alții

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Funcționari – Promovare – Neînscriere pe lista funcționarilor promovați – Exercițiul de promovare 2005 – Puncte de prioritate – Merit – Vechime – Excepție de nelegalitate – Admisibilitate”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA prin care domnul Sanchez Ferriz și nouă alți funcționari ai Comisiei solicită, în principal, anularea listei funcționarilor promovați în cadrul exercițiului de promovare 2005, în măsura în care lista nu cuprinde numele acestora, și, în subsidiar, anularea deciziei de atribuire a punctelor de prioritate care îi vizează în cadrul exercițiului menționat

Decizia: Respinge acțiunea în parte ca vădit inadmisibilă și în parte ca vădit nefondată. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul ordonanței

1.      Funcționari – Acțiuni – Act cauzator de prejudiciu – Propunere a unui comitet de promovare în vederea acordării punctelor de prioritate – Excludere

(Statutul funcționarilor, art. 25 al doilea paragraf, art. 45, 90 și 91)

2.      Funcționari – Promovare – Reclamația unui candidat care nu a fost promovat – Decizie de respingere – Obligația de motivare

[Statutul funcționarilor, art. 25 al doilea paragraf, art. 45 și art. 90 alin. (2)]

1.      Nu constituie un act care lezează o propunere formulată de un comitet de promovare în vederea acordării punctelor de prioritate ale diferitelor categorii prevăzute de un sistem de promovare instituit printr‑o reglementare internă a Comisiei. Astfel, comitetul de promovare nu are competență să adopte decizii privind atribuirea punctelor de prioritate. În consecință, deși, în temeiul articolului 25 al doilea paragraf din statut, orice decizie care lezează un funcționar trebuie motivată, situația este diferită în ceea ce privește o astfel de propunere a unui comitet de promovare în privința unui funcționar nepromovat.

(a se vedea punctul 54)

2.      În cadrul unei proceduri de promovare, autoritatea împuternicită să facă numiri nu este obligată să motiveze o decizie de promovare nici în raport cu destinatarul său, nici în raport cu candidații nepromovați. Cu toate acestea, autoritatea respectivă are obligația de a motiva decizia de respingere a unei reclamații formulate în temeiul articolului 90 alineatul (2) din statut de către un candidat nepromovat.

(a se vedea punctul 55)

Trimitere la:

Curte: 7 februarie 1990, Culin/Comisia, C‑343/87, Rec., p. I‑225, punctul 13

Tribunalul de Primă Instanță: 3 februarie 2005, Heurtaux/Comisia, T‑172/03, RecFP, p. I‑A‑15 și II‑63, punctul 42