Language of document : ECLI:EU:F:2007:176

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE (második tanács)

2007. október 17.

F‑114/06. sz. ügy

Amerigo Liotti

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – Az előléptetett tisztviselők listájára való felvétel mellőzése – 2005. évi előléptetési időszak – Elsőbbségi pontok – Érdem – Szolgálati idő – Jogellenességi kifogás – Elfogadhatóság”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben Amerigo Liotti elsődlegesen a 2005. évi előléptetési időszakban előléptetett tisztviselők listájának megsemmisítését kéri annyiban, amennyiben e listán az ő neve nem szerepel, másodlagosan az érintett előléptetési időszakban neki elsőbbségi pontokat adó határozat megsemmisítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

Tisztviselők – Kereset – Sérelmet okozó aktus – Előléptetési bizottság elsőbbségi pontok adására tett javaslata – Kizártság

(Személyzeti szabályzat, 25. cikk, második bekezdés, 45. cikk, 90. cikk és 91. cikk)

Nem minősül sérelmet okozó aktusnak az előléptetési bizottság által különféle, a Bizottság belső szabályozásában előírt elsőbbségi pontok adására tett javaslat. Az előléptetési bizottságoknak ugyanis nincs hatáskörük az elsőbbségi pontok adására vonatkozó határozat meghozatalára. Következésképpen, bár a személyzeti szabályzat 25. cikkének második bekezdése értelmében minden sérelmet okozó aktust meg kell indokolni, ez nem vonatkozik az előléptetési bizottság által az elő nem léptetett tisztviselőre nézve tett ilyen javaslatra.

(lásd az 50. pontot)