Language of document : ECLI:EU:F:2007:176

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2007 m. spalio 17 d.

Byla F‑114/06

Amerigo Liotti

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Neįtraukimas į paaukštintų pareigūnų sąrašą – 2005 m. pareigų paaukštinimo procedūra – Pirmenybės balai – Nuopelnai – Tarnybos stažas – Prieštaravimas dėl teisėtumo – Priimtinumas“

Dalykas: Pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo A. Liotti prašo, pirmiausia, panaikinti pareigūnų, paaukštintų per 2005 m. pareigų paaukštinimo procedūrą, sąrašą tiek, kiek sąraše nėra įrašyta jo pavardė arba, nepatenkinus šio reikalavimo, panaikinti sprendimą skirti jam pirmenybės balų per šią paaukštinimo procedūrą.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip iš dalies akivaizdžiai nepriimtiną ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstą. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Asmens nenaudai priimtas aktas – Paaukštinimo komiteto pasiūlymas skirti pirmenybės balų – Netaikymas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnio antra pastraipa, 45, 90 ir 91 straipsniai)

Paaukštinimo komiteto pasiūlymas skirti pagal Komisijos vidaus taisyklėse įtvirtintą pareigų paaukštinimo tvarką nustatytų skirtingų kategorijų pirmenybės balų nėra asmens nenaudai priimtas aktas. Iš tiesų paaukštinimo komitetai neturi kompetencijos spręsti dėl pirmenybės balų skyrimo. Taigi nors pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnio antrą pastraipą visi asmens nenaudai priimti aktai turi būti motyvuoti, tai netaikoma šiam Paaukštinimo komiteto pasiūlymui, kiek tai susiję su pareigūnu, kurio pareigos nepaaukštintos.

(žr. 50 punktą)